Thời Trang YODY - Shopee


Thời Trang YODY - Shopee

YODY là công ty thiết kế, sản xuất và kinh doanh sản phẩm thời trang. Những mẫu thiết kế mang nhãn hiệu YODY được trưng bày và bán duy nhất tại các chi nhánh offline và kênh online của YODY.