Máy Pha Cafe Tiross


Máy Pha Cafe Tiross

Máy Pha Cafe Tiross gồm 3 mã: TS620, TS621 và TS6211 đem đến những ly cafe tự làm nhanh, tiện lợi và thơm nồng mĩ mãn.